Sắp theo
Hiển thị trên trang
Tìm thấy 109 kết quả

  HOT INTERNSHIP PROGRAM IN JAPAN

  Vietlabo

  Hết hạn
  13-06-2023
  Nơi làm việc
  Nhật Bản・Nhật Bản
  Vị trí-chức vụ
  Mức lương
  VND / tháng

  Thêm vào mục yêu thích

  NEW KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA, NHẬT BẢN

  Vietlabo

  Hết hạn
  31-03-2023
  Nơi làm việc
  Nhật Bản・Hiroshima
  Vị trí-chức vụ
  Nhân viên
  Mức lương
  220.000 JPY / tháng

  Thêm vào mục yêu thích

  HOT KỸ SƯ QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI YAMAGUCHI, NHẬT BẢN

  Vietlabo

  Hết hạn
  31-03-2023
  Nơi làm việc
  Nhật Bản・Yamaguchi
  Vị trí-chức vụ
  Nhân viên
  Mức lương
  220.000 JPY / tháng

  Thêm vào mục yêu thích

  NEW KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

  Vietlabo

  Hết hạn
  24-05-2023
  Nơi làm việc
  Nhật Bản・Yamaguchi
  Vị trí-chức vụ
  Nhân viên
  Mức lương
  223.000 JPY / tháng

  Thêm vào mục yêu thích
 • HOT IT COMTOR LÀM VIỆC TẠI Q.3 – TP.HCM

  Vietlabo

  Hết hạn
  19-03-2023
  Nơi làm việc
  Việt Nam・Hồ Chí Minh (TP)
  Vị trí-chức vụ
  Nhân viên
  Mức lương
  20tr - 30tr / tháng

  Thêm vào mục yêu thích

  KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

  Vietlabo

  Hết hạn
  16-03-2023
  Nơi làm việc
  Nhật Bản・Yamaguchi
  Vị trí-chức vụ
  Nhân viên
  Mức lương
  200.000 JPY / tháng

  Thêm vào mục yêu thích

  KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG LÀM VIỆC TẠI YAMAGUCHI, NHẬT BẢN

  Vietlabo

  Hết hạn
  16-03-2023
  Nơi làm việc
  Nhật Bản・Yamaguchi
  Vị trí-chức vụ
  Nhân viên
  Mức lương
  40tr / tháng

  Thêm vào mục yêu thích

  HOT KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG CẦU ĐƯỜNG LÀM VIỆC TẠI HIROSHIMA, NHẬT BẢN

  Vietlabo

  Hết hạn
  15-03-2023
  Nơi làm việc
  Nhật Bản・Hiroshima
  Vị trí-chức vụ
  Nhân viên
  Mức lương
  220.000 JPY / tháng

  Thêm vào mục yêu thích

  NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI BẢN VẼ CAD CƠ KHÍ

  Vietlabo

  Hết hạn
  01-04-2023
  Nơi làm việc
  Việt Nam・Hồ Chí Minh (TP)
  Vị trí-chức vụ
  Nhân viên
  Mức lương
  7tr - 10tr / tháng

  Thêm vào mục yêu thích

  KỸ SƯ QUẢN LÝ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

  Vietlabo

  Hết hạn
  08-01-2023
  Nơi làm việc
  Nhật Bản・Yamaguchi
  Vị trí-chức vụ
  Nhân viên
  Mức lương
  220.000 JPY / tháng

  Thêm vào mục yêu thích