Khai giảng khóa học từ vỡ lòng lên N3

  • 21-07-2020
Mỗi năm có 2 kỳ thi JLPT cách nhau 6 tháng, nếu muốn lấy thi N3 bạn phải mất trung bình 1 năm rưỡi. Sao không để Rainichi giúp bạn tiết kiệm 1 năm với KHÓA HỌC CẤP TỐC LẤY N3 TỪ VỠ LÒNG TRONG VÒNG 6 THÁNG

Thời gian đào tạo 5 ngày / tuần + 8 tiết / ngày
Học ngữ pháp cùng giáo viên Việt Nam – đảm bảo hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc vào đời sống thực tế
Giáo viên Nhật luôn đồng hành trong các lớp giao tiếp, đọc hiểu- tăng khả năng nghe nói qua các bài học về văn hóa đời sống Nhật Bản
Ứng dụng ngay tiếng Nhật vào công việc với các buổi học về kỹ năng viết email, trình bày vấn đề
---------THÔNG TIN KHÓA HỌC---------
Thời gian học: 6 tháng
Khai giảng: 07/09/2020
Thông tin khóa học tại Rainichi: www.tiengnhatcaptoc.com

締切日:
コメントの登録