Thông tin Nhật Bản

  • 12-10-2020

Một khảo sát của cơ quan phụ trách các vấn đề văn hoá của Nhật Bản cho thấy, gần
một nửa số người trả lời cho rằng cần phải sử dụng tiếng Nhật đơn giản đối với những
thông tin về thảm hoạ và dịch vụ công, trong bối cảnh Nhật Bản đang ngày càng có
nhiều người nước ngoài sinh sống.

Cơ quan này thực hiện khảo sát hàng năm về những thay đổi đối với cách sử dụng
tiếng Nhật. Năm nay, lần đầu tiên họ tập trung vào một nỗ lực quốc gia về sử dụng
“Tiếng Nhật Đơn giản” để hỗ trợ những người không phải bản địa ở Nhật trong trường
hợp có thảm hoạ. Tiếng Nhật đơn giản bao gồm việc sử dụng câu ngắn, từ vựng đơn
giản và ít Hán tự hơn.

Khảo sát được thực hiện trên gần 2.000 người Nhật trong độ tuổi từ 16 trở lên.

Khi được hỏi họ có biết về nỗ lực quốc gia này không, 68% trả lời không, và chỉ có
30% trả lời có.

Khi được hỏi về các biện pháp họ nghĩ là cần thiết để truyền đạt thông tin, có 58%,
cao nhất trong các nhóm, trả lời cần dùng ngôn ngữ nước ngoài, và 46% cho rằng cần
cố gắng sử dụng tiếng Nhật đơn giản.
Nguồn: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/vi/news/258347/
------------------
VIETLABO - MẠNG TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM NHẬT BẢN
ϟ www.vietlabo.com
ϟ 096 212 0303

Để lại bình luận